laundrycare1996 


เมนู
 

Side Page
Line ID: m.lc

อบรมซักแห้ง ซักอบรีดครั้งต่อไป วันที่ 4-5 ก.ค.2560 คอร์สซักแห้ง ซักอบรีด และวันที่ 7-8 ก.ค. 2560 คอร์สรีดผ้าเรียบ
Laundry Care  แฟรนไชส์ซักแห้ง ซักอบรีด 
  Laundry Care

แฟรนไชส์ซักแห้ง-ซักอบรีด

"สร้างอาชีพ  ลงทุนต่ำ  กำไรงาม  คืนทุนไว"

ธุรกิจร้านซักแห้ง-ซักอบรีด เป็นธุรกิจให้บริการที่ถือว่ามีความสำคัญมากขึ้น  ในสภาวะที่ผู้คนไม่มีเวลาดูแลเสื้อผ้าของตัวเอง  ต้องพึ่งพางานบริการด้านนี้  Laundry Care จึงได้เปิดบริการธุรกิจซักแห้ง-ซักอบรีด  และแฟรนไชส์ซักแห้งลงทุนต่ำ คืนทุนไว  ด้วยความรู้  ประสบการณ์  การพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่มั่นคงที่จะขยายโอกาสเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ  หรือเพื่อนร่วมธุรกิจโดยมีรูปแบบการลงทุนตามความเหมาะสมดังนี้

รายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ (แบบผลิตเอง)

การลงทุนแบบนี้จะมี 2 ขนาดคือ A และ B

                                      ระบบการจัดการและสิทธิการใช้แฟรนไชส์ (แบบ A)

1.   การใช้สิทธิแฟรนไชส์เครื่องหมายการ Laundrycare   69,000.- บาท ระยะเวลา 3 ปี

2   การดำเนินงานทางการตลาดและให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจตลอดอายุสัญญา

3   อุปกรณ์ดำเนินการและระบบการจัดการเบื้องต้น

4   การฝึกอบรมและฝึกงานจริงเกี่ยวกับการซักแห้ง-ซักอบรีด

5   ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน  ทำให้คุ้มทุนเร็วขึ้น

 ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ครบวงจรการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบด้วย

1.        เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

2.        โต๊ะรีดผ้าดูดไอน้ำระบบสูญญากาศ

3.         เตารีดไอน้ำแบบหม้อต้ม

4.         เตารีดแห้งแบบธรรมดา

            5   โต๊ะพับผ้า

                    6   น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในงานธุรกิจซักแห้ง-ซักอบรีด

 อุปกรณ์การตกแต่งร้าน  ประกอบด้วย

                  1   เคาน์เตอร์รับงาน            3 กล่องไฟป้าย

                     2  ตู้เสื้อผ้า                           4 สติกเกอร์โลโก้หน้าร้าน

เงินลงทุน   ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การตกแต่งร้านโดยประมาณ  100,000.-  บาท

เงินประกันค่าสินค้า    20,000.-   (เงินส่วนนี้จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

ระยะเวลาคืนทุน     ประมาณ 10 เดือน -  2 ปี   ทั้งนี้คิดจากยอดรายรับ 3-4 หมื่น/เดือน

การลงทุนทำร้านซักแห้งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียว  ต่อจากการลงทุนครั้งแรกแล้ว

ก็จะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ – ค่าไฟ   จึงควรมีเงินสำรองใช้หมุนเวียนต่อ

เดือนประมาณ 30,000-50,000.-  บาท

แบบการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์แบบนี้ มีขนาดการลงทุนเล็ก ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เพียง 69,000.- บาท  อายุสัญญา 3 ปี   

 เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเอง แต่มีเงินทุนไม่มาก ก็สามารถสร้างอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้

                         ระบบการจัดการและสิทธิการใช้แฟรนไชส์ (แบบ B)

1   การใช้สิทธิแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้า Laundry Care  100,000.- บาท ระยะเวลา  3  ปี

2   การดำเนินงานทางการตลาดและให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจตลอดอายุสัญญา

3   อุปกรณ์ดำเนินการและระบบการจัดการเบื้องต้น

4   การฝึกอบรมและฝึกงานจริงเกี่ยวกับการซักแห้ง-ซักอบรีด

5   ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน  ทำให้คุ้มทุนเร็วขึ้น

ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ครบวงจรการผลิต ประกอบด้วย

1   เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

2   เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ

3   เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

4   เตารีดไอน้ำแบบหม้อต้ม

5   โต๊ะรีดผ้าระบบสูญญากาศ

6   โต๊ะพับผ้า

7   น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในงานธุรกิจซักแห้ง-ซักอบรีด

อุปกรณ์การตกแต่งร้าน ประกอบด้วย

1   เคาน์เตอร์รับงาน

2   ตู้เสื้อผ้า หรือราวแขวนเสื้อผ้าสแตนเลส

3   กล่องไฟป้าย

4   สติกเกอร์โลโก้ร้าน

เงินลงทุน   ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การตกแต่งร้านโดยประมาณ  250,000.- บาท

เงินประกันค่าสินค้า   30,000.- บาท (เงินส่วนนี้จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

แบบการลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนที่ใช้เงินทุนมากกว่า  กำลังการผลิตงานได้มากกว่า เพราะมีอุปกรณ์มาก

กว่า  เหมาะสำหรับทำเลที่มีพื้นที่มาก หรือบ้านที่อยู่ริมถนน  ตึกแถว หรือในหมู่บ้าน

รายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ (แบบส่งลอนดรี้แคร์ซักให้)

ระบบการจัดการและสิทธิการใช้แฟรนไชส์

1  การใช้สิทธิแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้า Laundry Care  120,000.- บาท  ระยะเวลา 3 ปี

2  การดำเนินงานทางการตลาดและให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจตลอดอายุสัญญา

3  อุปกรณ์ดำเนินการและระบบการจัดการเบื้องต้น

4  การฝึกอบรมและฝึกงานจริงเกี่ยวกับการซักแห้ง-ซักอบรีด

อุปกรณ์การตกแต่งร้าน  ประกอบด้วย

1  เคาน์เตอร์รับงาน

2  ตู้เสื้อผ้า  หรือราวแขวนเสื้อสแตนเลส

3  กล่องไฟป้าย

4  สติกเกอร์โลโก้ร้าน

ส่วนแบ่งรายได้บริการซักแห้ง

ส่วนแบ่งรายได้บริการซักแห้ง              40%  ต่อ  60%

(คิดจากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนหลังจากหักส่วนลดการขายแล้ว)

เงินลงทุน  อุปกรณ์การตกแต่งร้านโดยประมาณ  100,000.- บาท

เงินประกันค่าสินค้า   30,000.-  บาท (เงินส่วนนี้จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

ระยะเวลาคืนทุน   ประมาณ 10 เดือน - 2 ปี  ทั้งนี้คิดจากยอดรายรับ 3-4 หมื่นบาทต่อเดือน   การลงทุนทำร้าน

ซักแห้งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียว  ต่อจากการลงทุนครั้งแรกแล้วก็จะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน

ค่ำน้ำ-ค่าไฟ  จึงควรมีเงินสำรองใช้หมุนเวียนต่อเดือนประมาณ  3-50,000.- บาท

การลงทุนแบบนี้ไม่ต้องจัดหาบุคลากรเอง ไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรเอง  โดยเปิดหน้าร้านรับงานอย่างเดียว มีพนักงานรับงาน และบริหารจัดการร้าน แต่ส่งงานให้ทาง Laundry Care ผลิตและจัดการให้ คือเราจะรับเป็นโรงงานให้  รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีทำเลพื้นที่ไม่มากนัก หรือต้องการจะเปิดร้านในห้างสรรพสินค้า   คอมมอดิตี้  หรือคอนโดก็สามารถเลือกการลงทุนแบบนี้ได้

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1  สามารถทุ่มเทให้กับธุรกิจ มีความอดทนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจได้ตลอดเวลา

2  ชอบเสื้อผ้า  รักความสะอาด

3  มีใจรักในงานบริการ

4  มีความรู้และเงินลงทุนในระดับหนึ่ง

5  มีทำเลที่ดี

ข้อดีและจุดเด่นของแฟรนไชส์

1  ไม่ต้องลองผิด  ลองถูกเอง

2  มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  เป็นแบบอย่างให้ทำตาม

3  มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้ว  ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

4  มีที่ปรึกษาปัญหาการทำงานตลอดอายุสัญญา

5  ได้รับการอบรมการทำงานที่ชำนาญการ  รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่ดี

    ###ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อเพื่อทำการตรวจเยี่ยมทำเล  และประเมิน

   รูปแบบการลงทุนโดยอีเมล์ชื่อและข้อมูลของคุณมายังเรา ####

   พิเศษ!  โปรโมชั่นสำหรับผ้จองสิทธิ์แฟรนไชส์ Laundry Care

    วันนี้ - มกราคม  2559 อบรมฟรี หลักสูตร "สปากระเป๋า" โดย

    ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสนใจ โทร.081-4462354

     ID Line :  m. lc

 

 

 

 

 

 Copyright (c) 2009 by LaunDrycare1996.com Allrights reserved.