laundrycare1996 


เมนู
 

Side Page
Line ID: m.lc

อบรมซักแห้ง ซักอบรีดครั้งต่อไป วันที่ 4-5 ก.ค.2560 คอร์สซักแห้ง ซักอบรีด และวันที่ 7-8 ก.ค. 2560 คอร์สรีดผ้าเรียบ
Laundry Care  แฟรนไชส์ซักแห้ง ซักอบรีด 

   เกี่ยวกับเรา Laundrycare
     ประวัติ ความเป็นมา
 
                   จากมนุษย์เงินเดือน ที่ทำงานตั้งแต่พนักงานระดับล่างจนถึงระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ทั่ว ๆ ไป แล้วก็คิดได้ว่าทั้งหมดไม่ใช่กิจการของเราเอง ความตั้งใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาธุรกิจเล็ก ๆ หลาย ๆ อย่างที่ตัวเองสามารถจะทำได้ เช่น ร้านจัดดอกไม้ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม ร้านซักแห้ง-ซักอบรีด ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก    และแล้วร้านซักแห้ง-ซักอบรีด จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่เราได้เลือกที่จะทำ เพราะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันนี้ทุก ๆ คนต้องทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลเรื่องเสื้อผ้าของตัวเอง ต้องใช้บริการร้านซักแห้ง-ซักอบรีดเป็นส่วนใหญ่  เพราะคนทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าทุกวัน  และร้านซักแห้ง-ซักอบรีดก็เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มากนัก ใช้เวลาคืนทุนได้ใน 1-2 ปี ต้องมีใจรักในงานบริการ รักความสะอาด มีความตั้งใจจริง

                           ดังนั้น เราจึงได้เปิดกิจการร้านซักแห้ง-ซักอบรีดขึ้น ชื่อ Laundry Care (ลอนดรี้ แคร์) เมื่อปลายปี 2539 และดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์จากการทำงาน ความรู้  ความชำนาญในธุรกิจซักแห้ง-ซักอบรีดรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทำให้เราประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากลูกค้า มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งดูจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการกับเราเมื่อ 10 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้บริการจากเราด้วยดีเสมอมา ด้วยความตั้งใจในการให้บริการที่ดีสำหรับลูกค้า และได้รับความชื่นชมตลอดมา เราจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในงานอาชีพซักแห้ง-ซักอบรีด ให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเอง ธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนต่ำ เรียนรู้ได้ง่าย   สามารถทำเองได้ และคืนทุนเร็ว   เราพร้อมและยินดีสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในงานอาชีพนี้ให้กับท่านด้วยความจริงใจ
                             และในปี 2558 นี้ เราจะขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ซักแห้ง ต้นทุนต่ำ คืนทุนไว    อีกทั้งปัจจุบันสังคมเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ทำให้คนในวัยทำงาน มีงานที่ดีขึ้น รายได้ที่มากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นจึงมีความต้องการใช้บริการร้านซักแห้ง ซักอบรีดเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว  เราจึงมีเป้าหมายที่มั่นคงที่จะขยายโอกาสเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเพื่อนร่วมธุรกิจโดยมีรูปแบบการลงทุนตามความเหมาะสม และความพร้อมของผู้ที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง
                ความภาคภูมใจ  คือรางวัลชีวิต ที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
 ได้รับรองมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2558   วุฒิบัตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์(FRANCHISE B2B)" รุ่นที่ 17
ปี 2559   วุฒิบัตร "ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์"
                   Copyright (c) 2009 by LaunDrycare1996.com Allrights reserved.